Danh sách đầu số điện thoại

Đầu số Số hiện tại
mobifone_090 84939834386
mobifone_093 84924733986
mobifone_0120 841208831919
mobifone_0121 841219838854
mobifone_0122 841197434954
viettel_0973 84970891968
viettel_096 84959455199